Procesgegevens

Machinebesturingen worden vaak als stand-alone installaties beschouwd. Op deze manier gaat een schat aan informatie uit de installatie verloren. Allerlei procesgegevens kunnen namelijk bijzonder waardevol blijken te zijn.
Bij Koppelvlak procesautomatisering worden deze gegevens wel ten volle benut.

Enkele voorbeelden:

Looptijden en aantal starts

Een machinebesturing zorgt onder andere voor het aansturen van allerlei motoren. Het aantal starts kan dus eenvoudig worden bijgehouden. Ook kan de totale looptijd van motoren worden bepaald. Deze gegevens kunnen een goed hulpmiddel zijn om preventief onderhoud te plannen.

Spreidingen

In veel processen worden productgewichten gemeten in het kader van kwaliteitscontrole. Ook worden vaak doseerinstallaties gebruikt. Door deze gewichten op te slaan kunnen deze gegevens gebruikt worden in statistische analyses. Als bijvoorbeeld blijkt dat structureel teveel wordt gedoseerd, kan eenvoudig een flinke besparing op materiaal worden gerealiseerd.

Goedkeur/afkeur

Producten afkeuren is helaas soms noodzakelijk, maar productieafkeur is een kostbare zaak. Verspilde grondstoffen, verspilde productiecapaciteit en, als de afkeur niet hersteld kan worden, afvalkosten. Inzicht in de redenen voor afkeur is dus van groot belang. Registratie van afkeur kan deze kosten flink reduceren.

Cyclustijden

Binnen een productieomgeving zijn cyclustijden van groot belang: zij bepalen hoeveel in een bepaald tijdsbestek kan worden geproduceerd. Wanneer machinebesturingen de cyclustijden bijhouden, kunnen deze gegevens worden gebruikt om orders beter in te plannen.